Bark BIDSTON HILL vyplul roku 1886 a sloužil až do roku 1905.

Bark BIDSTON HILL vyplul roku 1886 a sloužil až do roku 1905.